Podmurówka systemowa - zbrojona

  • długość płyty: 245/238 cm
  • wysokość płyty: 20/30 cm
  • waga płyty 20 cm: 48 kg
  • waga płyty 30 cm: 60 kg

Łączniki prefabrykowane w kształcie litery H: rogowe, pośrednie, końcowe

  • wysokość łącznika: 20/30 cm
  • waga łącznika 20 cm: 12 kg
  • waga łącznika 30 cm: 19 kg

Wszystkie parametry i cechy podmurówek są zgodne z wymaganiami norm PN-EN.